Vladislav Zagubinoga

Primary papers

  1. Загубинога В.В. Аналіз методології планування гірничих робіт на залізорудних кар’єрах та шляхи її вдосконалення / В.В. Загубинога, В.В. Панченко // Вісник Криворізького технічного університету. – 2011. – Випуск 28. – С. 271-275.
  2. Панченко В.В. Разработка типовой методики решения задач планирования горно-транспортных работ в железорудном карьере / В.В. Панченко, И.Л. Гуменик, В.В. Загубинога, В.С. Иванов, А.В. Гонцул // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників – 2011”. – Д.: Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, 2011. – С. 9-15.
  3. Загубинога В.В. Годовое планирование горных работ на железорудных карьерах: структуризация принятия решений / В.В. Загубинога, В.В. Панченко, А.М. Эрперт // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників – 2013”. – Д.: Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, 2013. – С. 145-151.
  4. Панченко В.В. Перспективи розвитку концепції стратегічного управління для залізорудних кар’єрів / В.В. Панченко, В.В. Загубинога, // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників – 2014”. – Д.: Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, 2014. – С. 10-18.
  5. Загубинога В.В. Метод повышения адекватности математических моделей планирования горных работ // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів, і молодих учених. – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2013. – С. 14-15.
  6. Загубинога В.В. Разработка метода ранжирования критериев оптимальности при годовом планировании открытых горных работ // Сборник научных трудов НГУ. – № 45.

Secondary papers and conference proceedings

  1. Романенко А.В. Технологическая схема дополнительной углубки открытой разработки крутопадающих месторождений с частичным изменением проектных контуров / А.В. Романенко, Д.В. Швец, В.В. Панченко, В.В. Загубинога // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників – 2014”. – Д.: Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, 2014. – С. 19-25.
  2. Журкін Д.А. Техніко-економічне обґрунтування бортового вмісту для перевантажувального складу некондиційної залізної руди / Д.А. Журкін, В.В. Загубинога, В.В. Панченко, Д.В. Вінівітін // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників – 2014”. – Д.: Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, 2014. – С. 26-32.
  3. Загубинога В.В. Сравнительная оценка модели принятия решения и модели классической условной оптимизации задачи планирования горных работ / Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів, і молодих учених. – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – С. 29-30.

______________________________

“Science is the acceptance of what works and the rejection of what does not. That needs more courage than we might think.”

Jacob Bronowski